Pegas POS Touch

Registračná pokladnica Pegas POS Touch

Registračná pokladnica Pegas POS je pokladnica na báze počítačového riešenia. Pozostáva zo softvérovej aplikácie "Pegas POS", fiskálnej tlačiarne Pegas FM-06 a kompaktného PC s dotykovým monitorom. Systém disponuje otvorenosťou a veľmi bohatou funkcionalitou a je predurčený do hotelových, reštauračných a obchodných prevádzok. Má bohatú konektivitu a umožňuje prepojenie zo skladovým hospodárstvom i cez internetové prostredie. Je schopný uspokojiť menej i veľmi náročných používateľov.  

Výhody odlišujúce registračnú pokladnicu Pegas POS od klasických registračných pokladníc:

 • neobmedzený počet tovarov (PLU), tovarových a sortimentných skupín
 • 5 možných cenových hladín
 • možnosť viacero EAN kódov na jednu tovarovú položku
 • možnosť alfabetického vyhľadávania tovarov
 • možnosť tlače tovarových cenoviek
 • široká ponuka uzávierkových správ
 • možnosť vzdialeného prístupu (internet/intranet)
 • implementovaný vernostný systém
 • prehľadné a pohodlné ovládanie
 • komfort počítačového zadávania zmien a nových položiek
 • jednoduchá intergácia do pokladničných systémov 

Je vhodná do hotelových, reštauračných a obchodných prevádzok.

 
tv